Yer değiştirme nedir?

Laboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem

Yer değiştirme kelimesinin ingilizcesi

n. permutation, removal, shift, shuffle, substitution, supersession
n. transposition

Son eklenenler